est / eng

Skip to: Menu | Main content

Tehnonõuded ja lisavarustus

Üritame vastata enamlevinud küsimustele "Kas ja kuidas tohib paigaldada lisaraudu, vintse ja tõstesarju. Konsulteerides ARK spetsialistidega võib kokkuvõtvalt refereerida järgmisi reguleerivaid seadusepügalaid:

Rauad ja stanged

Lähtudes hetkel kehtivast teede ja sideministri määrusest nr. 50 „ Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" kood 603, võib direktiivi 2005/66/EÜ nõuetele mittevastavaid ja e-sertifitseerimata esikaitsesüsteeme paigaldada kuni 24. maini 2007.a liiklusregistrisse kantud M1 ja N1 kategooria maastikuautodele (M1G ja N1G). Peale nimetatud kuupäeva liiklusregistrisse kantud M1 ja N1 kategooria maastikuautodele (M1G ja N1G) on lubatud paigaldada ainult direktiivi 2005/66/EÜ nõuetele vastavaid ja e-sertifitseeritud täiendavaid esikaitsesüsteeme.

Tõstesarjad

Hetkel kehtivate määrustega ei ole piiratud maastikuautodel tõstesarjade kasutamine, kuid tõstesarjade kasutamisel tuleb täita teede ja sideministri määruse nr. 50 kood. 304, mille kohaselt roolimehhanism peab vastama sõiduki valmistaja nõuetele ning roolimehhanismi kinnitus kere/raami külge peab olema valmistaja juhendi kohane. Samuti peab arvestama nimetatud määruse kood. 401, mille kohaselt peab piduriseade vastama valmistaja juhendile, ühtlasi ei tohi muuta piduriseadme ehitust ja/või kasutada valmistaja poolt selleks mitte ette nähtud osi või sõlmi ning piduriseadme ümberehitust võivad teostada ainult sõiduki valmistaja või tema ametlik esindaja. Lisaks sellele on sõiduki kõrguse muutmine tõlgendatud ümberehitusena ning ümberehituse registreerimine Riiklikus Autoregistrikeskuses on kohustuslik.

Vintsid

Ühtlasi ei piirata kehtivate määrustega vintside kasutamist, kuid vintsi paigaldamisel peab täidetud olema teede ja sideministri määruse nr. 50 kood. 602 nõue 3. Samuti peab arvestama, et kui vintsi lisamisega muutub auto pikkus, on see tõlgendatud sõiduki ümberehitusena ning ümberehituse registreerimine Riiklikus Autoregistrikeskuses on kohustuslik.